Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2014

6612 6c07 390
1723 0776 390

November 18 2014

poisonedsoul
4169 cb57 390
poisonedsoul
7869 d9e2 390
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viarocknrollqueen rocknrollqueen
9382 a9a4 390
Reposted fromerial erial viarocknrollqueen rocknrollqueen
poisonedsoul
poisonedsoul
poisonedsoul
Reposted fromMissMurder MissMurder viamrsantares mrsantares

November 01 2014

poisonedsoul

October 30 2014

poisonedsoul
5245 7237 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialugola lugola
poisonedsoul
Reposted fromsilence89 silence89 vialugola lugola

October 14 2014

poisonedsoul
Męskość kojarzy mi się przede wszystkim z pewną siłą, nie chodzi o siłę fizyczną, tylko o pewną siłę i umiejętność podejmowania decyzji. (...) Męskość to również opiekuńczość, umiejętność zapewniania komuś innemu bezpieczeństwa. Moim zdaniem facet jest męski, kiedy kobieta może się czuć przy nim bezpieczna
— J.L. Wiśniewski, D. Wellman, 'Arytmia uczuć'
Reposted fromojkomena ojkomena viamefir mefir
poisonedsoul
Męskość kojarzy mi się przede wszystkim z pewną siłą, nie chodzi o siłę fizyczną, tylko o pewną siłę i umiejętność podejmowania decyzji. (...) Męskość to również opiekuńczość, umiejętność zapewniania komuś innemu bezpieczeństwa. Moim zdaniem facet jest męski, kiedy kobieta może się czuć przy nim bezpieczna
— J.L. Wiśniewski, D. Wellman, 'Arytmia uczuć'
Reposted fromojkomena ojkomena viamefir mefir
7745 01d4 390
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viamefir mefir
poisonedsoul
3282 11fd 390
Reposted fromunsteadyshy unsteadyshy viaciarka ciarka
poisonedsoul
Jakbym sie pozbyła chociaż trochę myśli to byłabym szczesliwsza
— rozmowy
poisonedsoul
I zdaje sobie sprawę, że wystarczy jeden krok, by zabić siebie w sobie.
— Illusion - Nóż
poisonedsoul
7997 b322 390
`chciałabym kiedyś obudzić się i tak powitać wschód słońca
poisonedsoul

Nie podawaj się. Nigdy. Niezależnie ile Cię to kosztuje i jak bardzo odbija się na Twojej psychice. Nie przestawaj walczyć. O wiele bliżej masz do wygranej. Próbuj. Trzy razy, siedem, a nawet dziesięć. Uda się. W końcu poczujesz tę satysfakcję, staniesz na podium i zrozumiesz, że podczas walki odpuszczają tylko słabi. Bo wstydem nie jest próbować, ale w ogóle nie spróbować.

— I.
poisonedsoul
Zawsze miło usłyszeć, że ktoś za tobą tęsknił. Że mu ciebie brakowało.
— 27.09.2014
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl