Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

poisonedsoul

May 02 2015

poisonedsoul
2101 49b4 390
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaszydera szydera

April 22 2015

poisonedsoul
Nagle zrozumiała, że się wstydzi - za swoją samotność i ciągłe niezadowolenie ze wszystkiego, a zwłaszcza z samej siebie.
— Janusz Leon Wiśniewski - Miłość oraz inne dysonanse
Reposted fromohshit ohshit viaszydera szydera
poisonedsoul
Chciałabym, żeby ktoś za mną tęsknił. Żeby nie mógł zasnąć, myśląc o mnie. O moim zapachu, dotyku, uśmiechu, o tym jak przygryzam wargę, czy jak odgarniam włosy. 
— chcę coś dla kogoś znaczyć.
Reposted fromkatalama katalama viaszydera szydera
poisonedsoul
Moja mała Amelio, nie masz kości ze szkła, możesz bić się z życiem.
— Le fabuleux destin d'Amélie Poulain

April 05 2015

poisonedsoul
5530 2e21 390
poisonedsoul
2723 64e8 390

March 15 2015

poisonedsoul
Mamo, dlaczego mam taki chaos w głowie, skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frommisanthropy misanthropy viagwiazdeczka gwiazdeczka

February 10 2015

poisonedsoul

Odpuściłam, bo nie jestem taka, aby nalegać.

— :)
poisonedsoul
Rób rzeczy dla siebie, a nie tylko dla innych. Dbaj o siebie i siebie rozpieszczaj. Życie jest za krótkie, żeby odkładać “na potem” używanie ulubionych czy wymarzonych rzeczy. One są po to, żeby z nich korzystać.
— na 2015
poisonedsoul
Kobiety od zawsze bagatelizują własne potrzeby i ignorują swój ból. Nieustannie stosujemy wobec siebie inną miarę. Stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Nikogo innego nie traktujemy tak fatalnie jak siebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem
Reposted frombeltane beltane viagwiazdeczka gwiazdeczka
poisonedsoul
Każdy z nas zasługuje na wielka przygodę. Przynajmniej jedną w życiu. Na moment, do którego  można później wracać, mrucząc pod nosem: o tak, wtedy własnie czułam,  że żyję.
— Cora Carmack
poisonedsoul
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić, na sukę, która nigdy nie będzie normalna.
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
Tak jakby nigdy jej nie było.
Tak jakby nigdy niczego nie było.
A kto udowodni, że cokolwiek, kiedykolwiek było?
— M. Świetlicki, Dwanaście
Reposted fromcathandcat cathandcat viagwiazdeczka gwiazdeczka
poisonedsoul
Próbuję wmówić swojemu sercu, że ma nie chcieć tego, czego mieć nie może.
— Alice Walker
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
poisonedsoul
3443 5428 390
Reposted fromIriss Iriss viamefir mefir
poisonedsoul
0958 0b7f 390
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viamefir mefir
poisonedsoul
1897 f4d7
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie viamefir mefir
poisonedsoul
Liczy się on i tylko on. I to jest najważniejsze: być z kimś i nie szukać wrażeń na boku. Być z kimś tak na sto procent, całym sobą.
Reposted fromorchis orchis viamefir mefir

December 04 2014

3057 cd59 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl